logo loader

Гражданска отговорност на МПС

  • Начало|
  • Гражданска отговорност на МПС
Гражданска отговорност на МПС

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Гражданска отговорност е вид застраховка, съгласно чийто застрахователен договор застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди или за неизпълнение от страна на застрахованото лице на негово договорно задължение. Застрахователните компании изплащат обезщетения и за пропуснатите ползи, които представляват резултат от непозволено увреждане, както и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред пострадалото лице.

Покритието и лимитите на отговорност по вашата застраховка са регламентирани в Наредба 49 и Кодекса за застраховането.

Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица до следните лимити на отговорност:

 

За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:До 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица
За вреди на имущество (вещи):До 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица

Избор на застраховател*

Документи

Автомобилно застраховане