logo loader

Отговорност на медицинския персонал

  • Начало|
  • Отговорност на медицинския персонал
Отговорност на медицинския персонал

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Какво покрива застраховката? 

Отговорността Ви в случай, че сте лице, правоспособно да упражнява медицинска професия в Република България и че при изпълняване на професионалните си задължения причините телесно увреждане или смърт на пациент(и). Покритието обхваща: 

  • Всички суми, които съгласно българския закон трябва да платите на увредените лица за претърпените от тях вреди, включително пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от настъпило през срока на застраховката застрахователно събитие.
  • Присъдените срещу Вас съдебни разноски, ако сме били привлечени в процеса при установяване на Вашата отговорност.
  • Ние предоставяме защита при следните условия на ретроактивно покритие – за претенции, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, основаващи се на вреди, претърпени от трети лица, вследствие на Вашите действия или бездействия, извършени след посочената в

Избор на застраховател*

Документи

ЗАПИТВАНЕ