logo loader

Чужденци в България

Чужденци в България

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Застраховаме чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително на територията на Република България или преминават транзитно през страната, които при влизане или преминаване нямат валидна за България здравна осигуровка или медицинска застраховка.

Застраховката е задължителна съгласно „Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застра­хователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или про­дължително в Република България или преминават транзитно през страната“.

Рисковете, които покриваме по тази застраховка са:

Медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване;

Медицински разходи за спешна дентална помощ;

Документираните необходими и целесъобразни транспортни разходи за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Избор на застраховател*

Документи

ЗАПИТВАНЕ