logo loader

Животни, птици, кошери с пчели

 • Начало|
 • Животни, птици, кошери с пчели
Животни, птици, кошери с пчели

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Застраховка Животни е предназначена за физически и юридически лица, както и еднолични търговци(ЕТ), осъществяващи дейността си на територията на Р. България.

 • пожар
 • природни бедствия
 • злополуки
 • заразни, незаразни и паразитни болести

Покритието по застраховката зависи от конкретния вид животни и начина на отглеждането им.

Обект на застраховане са:

 • ЕРД /говеда и биволи/ на възраст над 6 месеца;
 • Еднокопитни животни /коне, магарета/ на възраст от 1 до 10 години, състезателни коне и такива за разплод;
 • ДРД /овце, кози/ на възраст над 3 месеца;
 • Подрастващи прасета над 20 кг, свине за угояване, свине за разплод;
 • Птици;
 • Риба;
 • Зайци;
 • Кошери с пчели;
 • Домашни любимци, екзотични животни, както и домашни, ловни, луксозни и служебни кучета на възраст от 1 до 8 години.

Избор на застраховател*

Документи

ЗАПИТВАНЕ