logo loader

Застраховка Трудова злополука

  • Начало|
  • Застраховка Трудова злополука
Застраховка Трудова злополука

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Задължителна застраховката „Трудова злополука” е предназначена за работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител. Застраховката се сключва съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” 

Какво покрива застраховката?

  • Смърт от трудова злополука (по чл.55 ал.1 от КСО)
  • Трайна загуба на работоспособност от трудова злополука (по чл.55 ал.1 от КСО)
  • Временна неработоспособност от трудова злополука (по чл.55 ал.1 от КСО)
  • Разширение на обхвата на рисковете от ОСНОВНО ПОКРИТИЕ, обхващащо времевото покритие на «трудова злополука», съгласно хипотезата на чл.55, ал.2 от КСО.

Избор на застраховател*

Документи

ЗЛОПОЛУКА