logo loader

Гаранции / Разни финансови загуби

  • Начало|
  • Гаранции / Разни финансови загуби
Гаранции / Разни финансови загуби

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

1. Застраховка Гаранции или застрахователен бонд е вид обезпечение по договори за обществени поръчки – аналог на паричен залог или банкова гаранция. Гаранцията представлява поет от застрахования и застрахователя ангажимент за изплащане на обезщетение в полза на възложителя по договор, в случай че застрахования (изпълнител по договора) не изпълни или изпълни неточно задълженията си по сключения договор.

Гаранция за авансово плащане – обезпечава авансово предоставените средства по договора

Гаранция за добро изпълнение – покрива риска от неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на застрахования по конкретен договор

Гаранция за поддръжка и гаранционно обслужване – обезпечава задълженията на застрахования относно гаранционното обслужване по договора

2. Застраховка Разни финансови загуби е доброволна и предоставя защита в случай на финансови загуби, свързани със заетост, обща недостатъчност на доход, лошо време, непредвидени търговски разходи или други, възникнали и изискуеми по време на действието й.

Bullet
Bullet
Bullet

Избор на застраховател*

Документи

ЗАПИТВАНЕ