logo loader

Застраховка Живот / Спестовна

  • Начало|
  • Застраховка Живот / Спестовна
Застраховка Живот / Спестовна

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

„... Опитай се да бъдеш този, който наистина си,
защото животът е кратък и често дава
само един шанс да направиш някои неща.”

Застраховките живот представляват най-сигурният начин сами да се погрижим за себе си, както за настоящия момент така и за по-късния период на нашия живот. С помоща на този вид услуга, ние можем да прехвърлим потенциалния финансов риск свързан с нашето здравословно състояние от нашите семейства и близки хора към застрахователната компания, да планираме от рано финансовото обезпечаване и бъдеще на нашите деца и на самите нас, за да получим спокойствието от което се нуждаем в този така забързан и динамичен живот.

Английската дума insurance (застраховане) има корен sure, което означава увереност. Смисълът на Животозастраховането е да подкрепи финансово застрахованите лица и техните наследници в случай на настъпване на неблагоприятни събития. Застраховката „Живот” поема отговорност за няколко риска едновременно. При настъпване на застрахователно събитие, е налице безусловно плащане на застрахователна сума. Застрахователната сума се изплаща на лицата посочени в полицата или на законните наследници. В края на застрахователния срок клиента може да получи цялата застрахователна сума плюс разпределените през застрахователния срок бонуси / лихви.

Когато погледнем в нашето близко и по-далечно бъдеще ние се надяваме, че то ще бъде безоблачно, слънчево и безгрижно и работим много за да бъде така. Причината да си направим дългосрочна застраховка живот е точно тази, да имаме малко по-голяма финансова сигурност и спокойствие за нас и за хората, които обичаме сега, в близкото и в далечното бъдещето.

Покрити рискове:

  1. Защита в случай на трайна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване над 75%, както и изплащане на обезщетение в случай на смърт от злополука или заболяване.
  2. Пакет злополука
  3. Пакет Временна неработоспособност
  4. Пакет Особено тежки заболявания
  5. Пакет Критични болести
  6. Пакет Злополука на дете

Застрахователната програма предоставя възможност за комбинация на висока застрахователна защита и регулярен план със спестовен елемент според индивидуалните нужди на всеки клиент. Осигурете си спокойствието, което ви е нужно.

Избор на застраховател*

Документи

ЗАПИТВАНЕ