logo loader

Застраховка Автокаско

Застраховка Автокаско

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Какво покрива застраховката?

Застраховка „Каско на МПС“ се сключва за застрахователна сума, която не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата, посочена в полицата за начало на застрахователното покритие. Застрахователната сума представлява горната граница на отговорността на Застрахователя.

Тази застраховка покрива рискове групирани в следните клаузи

Клауза „Минимално каско“ Природни бедствия (буря, ураган, градушка, наводнение от природно бедствие и други, съгласно Общите условия на застраховката); Пожар и/или експлозия, вследствие на гореизброените природни бедствия, както и от техническа неизправност или друго случайно събитие, с изключение на умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване).

Клауза „Частично каско“ - всички рискове, посочени в клауза „Минимално каско“, както и: Пътно-транспортно произшествие (ПТП) включително и увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние, причинено от друго превозно средство или от животно; удар от камък или друг предмет по застрахованото МПС, отхвръкнал при движението на друго МПС; Случайно падане на предмети или течности от сгради, летателни тела или части от тях; Увреждане на застрахованото МПС, в резултат на авария на водопроводни, канализационни, паропроводни или спринклерови инсталации в закрит гараж или паркинг, където то е било паркирано.

Клауза „Кражба на МПС“ Кражба на цяло МПС; Грабеж на цяло МПС; Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за ползване.

Клауза „Пълно каско“ - всички рискове, посочени в клаузи „Минимално каско“, „Частично каско“ и „Кражба на МПС“, както и: Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване; Злоумишлени действия на трети лица /с изключения, описаните в общите условия на застраховката/; Умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване) на МПС.

Избор на застраховател*

Документи

Автомобилно застраховане