logo loader

Отговорност на превозвача на товари по шосе

  • Начало|
  • Отговорност на превозвача на товари по шосе
Отговорност на превозвача на товари по шосе

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

По тази застраховка ние осигуряваме застрахователна защита срещу материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари със собствени и/или наети превозни средства.

Покриват се също:

разумно направените разходи за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други.

разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

Избор на застраховател*

Документи

Автомобилно застраховане