logo loader

Фотоволтаични и термични соларни централи

  • Начало|
  • Фотоволтаични и термични соларни централи
Фотоволтаични и термични соларни централи

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

По застраховка „Всички рискове на фотоволтаични и термични соларни централи“ могат да се застраховат всички видове фотоволтаични и термични соларни централи, собственост на юридически и физически лица.
Обект на застраховката са приетите и пуснати в експлоатация технически съоръжения за добиване на електрическа енергия, термични инсталации за нагряване на вода и други допълнителни уреди.

Покрития:

Фотоволтаични модули, носещи конструкции на модулите, инвертори, трансформатори, устройства за измерване на произведената и устройства за измерване на отдадената към електрическата мрежа енергия, акумулатори, защитни съоръжения против свръхнапрежение, окабеляване за прав и променлив ток

Термични инсталации за нагряване на вода за индустриални цели и отопление на помещенията

Домашни разпределителни кутии, устройства за измерване на изразходваната електрическа енергия, котли, резервни части и фундаменти на застрахованото имущество, електронни табла, фото-клетки и други

Покрити рискове:

  • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
  • разходи за разчистване;
  • буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и други;
  • наводнение, вследствие на природни бедствия;
  • свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води;
  • земетресение;
  • късо съединение и токов удар;
  • вандализъм / злоумишлени действия на трети лица.

Избор на застраховател*

Документи

ЗАПИТВАНЕ