logo loader

Злополука - според предназначението

  • Начало|
  • Злополука - според предназначението
Злополука - според предназначението

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахованите лица. При настъпване на покрит риск, Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответния риск. Застраховката може да бъде сключена от физическо или юридическо лице под формата на групов (за 2 и повече лица) или индивидуален договор.

Покрити рискове:

Смърт вследствие злополука;

Трайно намалена работоспособност вследствие злополука;

Временна неработоспособност вследствие злополука;

Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука.

Застраховки според предназначението:

  • Злополика на спортиста
  • Злополука на учащи и деца от детски градини
  • Застраховка "Гости на хотели"
  • Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия
  • Спасителни разноски
  • Злополука на пътниците в обществения транспорт
  • Злополука на местата
  • Злополука на фризьор / козметик

Избор на застраховател*

Документи

ЗЛОПОЛУКА