logo loader

Какви действия трябва да предприемем при ПТП в чужбина?

  • Начало|
  • Блог|
  • Какви действия трябва да предприемем при ПТП в чужбина?
Какви действия трябва да предприемем при ПТП в чужбина?

За съжаление катастрофите по пътищата стават все по-чести явления. Всеки от нас може да попадне в такава ситуация, независимо колко опитен шофьор е и колко коректно спазва всички правила за движение по пътищата. Катастрофите често настъпват само за няколко секунди и в повечето случаи не могат да бъдат избегнати навреме. Примери, които биха довели до такива събития, са разсеяно шофиране, превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние, метеорологичните условия, лоши пътни условя и т.н. Това често носи след себе си страх и притеснение от последващите събития. Затова веднъж озовали се в подобна ситуация на ПТП, е много важно как ще реагирате след нея.

Какво се случва обаче, ако претърпите ПТП в страна, различна от Република България? На пръв поглед може да бъде трудна и потенциално стресираща ситуация. Най-важното обаче е да запазите самообладание и да не напускате мястото на настъпилото произшествие, както и да не местите увредения автомобил. Преместете се на безопасно място, отдалечено от движението или всякакви други непосредствени опасности, докато изчаквате да Ви се окаже нужното съдействие. Паниката и истерията в този момент няма да помогнат, а саморазправата може само да доведе до още неприятности. Вложете целия си потенциал в опит да осмислите създалата се ситуация и да предприемете най-правилните за това действия. 

Запазването на човешки живот винаги е било приоритет и е заложено в нас като инстинкт. Затова първото и най-важно нещо, което трябва да направите, е да проверите дали има пострадали. Ако има, обадете се на 112 и обяснете подробно ситуацията, за да получите най-точни оказания какво да правите, докато чакате да изпратят медицински екип към Вас. Номерът на 112 е валиден във всички страни от ЕС, както и в Исландия, Норвегия, Швейцария, Украйна. Дори в САЩ и Канада обажданията към номер 112 се насочват към местните спешни централи, въпреки че номерата при тях са различни. 

Също толкова важно в този момент е опазването на здравето и живота на другите участници в движението. Затова поставете при първа възможност необходимата сигнализация, за да се избегнат вторични инциденти. 

След като сте предприели необходимите мерки за обезопасяване на мястото на инцидента, и сте оказали помощ на пострадалите, ако е имало такива, е нужно да уведомите Вашия застраховател, за да получите нужните оказания как да действате от тук нататък. Повечето български застрахователи имат международен партньор, към който може да се обърнете за съдействие. За това е хубаво да се информирате предварително.

Направете няколко снимки от разстояние на катастрофата, така че да се виждат изцяло всички участващи автомобили, пътят, маркировката и знаците. Снимайте увредените пътни превозни средства и увредените детайли по тях, както и номера на рама на Вашия автомобил. Съберете цялата информация, касаеща ПТП (имена на участниците, телефони, свидетели, регистрационни номера на участващите в ПТП автомобили, номер на тяхната застрахователна полица и т.н.). 

Имайте предвид, че в някои държави полицията не е задължена да посети мястото на ПТП, освен ако няма ранени или загинали. В този случай, при отказ на държавните органи да посетят мястото, нямате разногласия с другия водач относно вината, както и щетите по автомобилите са само материали, може да съставите Двустранен констативен протокол на място. Важно е да се уточни, че българският език е официален в страните от Европейския съюз и може да попълните Вашата част от протокола на български език. Също така формулярите са унифицирани и данните в тях са еднакви. Дори протоколът да бъде на различен език от българския, не се притеснявайте, а сравнете текста на Вашия на български с аналогичния протокол от съответната държава. Затова е важно да носите със себе си екземпляр на такъв протокол, издаден от българска застрахователна компания.

След като попълните всичко необходимо, се уверете, че другият водач е направил същото. Обърнете особено внимание на т.14 „Забележка“, описвайки подробно събитието и чия е вината за неговото настъпване. Направете скица, която илюстрира двата автомобила, пътните знаци (ако има такива), маркировката на пътя и посоката на движение. При несъгласие относно вината за настъпилото ПТП, впишете „Не съм съгласен“.

При необходимост, потърсете услугите на преводач и не се съгласявайте да подписвате какъвто и да било документ, без да знаете какво съдържа и каква е неговата роля. Ако все пак нямате възможност да получите такова съдействие, напишете в коментар на български език „Не разбирам съдържанието на документа“. 

Не поемайте отговорност и подписвайте даден документ само и единствено когато Ви е напълно ясен. Ако смятате, че вината не е във Вас, не се оставяйте да Ви убедят в противното. Вашият застраховател ще Ви съдейства въз основа на полицейския доклад, оценката на щетите или друга информация, която сте му предоставили.

В качеството си на пострадало лице имате право да получите от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния водач застрахователно обезщетение за претърпените от Вас имуществени и неимуществени вреди, вследствие на реализирано ПТП в чужбина.

В случай, че предявите претенцията си към чуждестранния застраховател в чужбина, следва да бъдете запознати с реалния размер на обезщетението, което имате право да претендирате. В различните държави уредбата за получаване на застрахователни обезщетения е различна. Както споменахме по-горе, всеки застраховател, предлагащ застраховка „Гражданска отговорност” в Европа, има свой представител в България. След като установите коя компания е представител, следва да отправите писмена претенция към него, към която да приложите всички документи, които са в пряка връзка с настъпилото ПТП (констативен протокол за ПТП, доказващ вината на водача, опис на вредите, фактура за извършен ремонт и т.н.). Вашият застраховател ще Ви съдейства по най-добрия начин за тяхното съставяне и изпращане. Имайте предвид, че при определяне на обезщетението се взима под внимание и стресът, който сте преживяли вследствие на пътнотранспортното произшествие.

Срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, съгласно Кодекса за застраховане, не може да е по-дълъг от три месеца от нейното предявяване.

Ако все пак не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към Национално бюро на българските автомобилни застрахователи в качеството му на Компенсационен орган за допълнително разследване.

Важно е предварително да сте се запознали със законите на държавата, в която се намирате. В различните държави е възможно да има различни процедури и изисквания за справяне с произшествия. В случай на съмнение, може да потърсите съдействие от посолството/консулството си. Вашият застраховател също ще Ви съдейства по най-добрия начин.