logo loader

Частното здравно осигуряване като алтернатива на държавното осигуряване

 • Начало|
 • Блог|
 • Частното здравно осигуряване като алтернатива на държавното осигуряване
Частното здравно осигуряване като алтернатива на държавното осигуряване

На територията на Република България съществуват два основни вида здравно осигуряване. Единият вид е задължителното здравно осигуряване, осъществявано от Националната здравноосигурителна каса, а другият е допълнителното частно осигуряване, реализиращо се от частните застрахователни компании.

Допълнителното здравно осигуряване е един сигурен механизъм, по който вие може да получавате адекватна и навременна медицинска помощ в България. Няма човек, който да не се е сблъсквал с трудния път по получаването на нужната медицинска помощ, въпреки, че тя му се полага. Това включва многобройните часове чакане пред кабинета на личния лекар, за направление например. Или дългото чакане за профилактични прегледи при лекари специалисти и стоматолози. Да не говорим и за спешната нужда от направата на дадена манипулация, последващото болнично настаняване и необходимите за това лекарства и консумативи. Благодарение на частното здравно осигуряване, значително се подобрява качеството на живот на пациента и се скъсява и улеснява така трудният път - пациент-лекар. 

Допълнителната здравна застраховка представлява договор между дадено лице (физическо или юридическо) и застрахователната компания. Тази компания има възможност да предостави различни здравни пакети на своите клиенти, които покриват точно техните нужди в етапа от живота, в който се намират. По този начин те получават качествени и съвременни медицински услуги от квалифицирани специалисти в най-добрите клиники, без това да е свързвано с чакане и излишна бюрократщина. Тези пакети могат да бъдат индивидуални, семейни или колективни, и да покриват здравни интервенции, които са част от задължителното здравно осигуряване, или такива, които не са. Това дава възможност за персонализиран подход към здравното покритие, преодолявайки се пропуски в основната застрахователна полица. 

Застрахователната компания, предоставя на своите клиенти голям набор от различни здравни пакети и включените услуги, но едни от най-често срещаните сред тях, от които могат да се възползват, са: 

 • Профилактични прегледи при специалист – първични и вторични, без направление от личния лекар;
 • Лабораторни изследвания и такива със специална апаратура (скенер, ЯМР);
 • Извънболнична помощ и наблюдения от медицинско лице в домашни условия;
 • Болнична помощ – настаняване, прегледи, изследвания, диагностика, консултации, лечение и необходимите лекарства и консумативи;
 • Стоматологични прегледи и лечение;
 • Лекарства при домашно лечение;

Също такава е важно да се уточни, че съществуват няколко начина за ползване на застрахователното покритие. Тези начини са предварително уточнени и описание в договора между застрахователната компания и клиента.

 • Абонаментно безкасово обслужване – клиентът посещава лечебното заведение, с което застрахователната компания има сключен договор, след което ползваните здравни услуги се заплащат на лечебното заведение директно от застрахователя;
 • Възстановяване на разходите – клиентът заплаща ползваните здравни услуги или лекарства, след което тези разходи, на база договора, се възстановяват от застрахователната компания, след предоставянето на нужните за това документи.

Едно допълнително здравно осигуряване значително надгражда по естествен начин покритията, които предоставя здравната каса. Наличието на такава допълнителна здравна застраховка може да осигури на лицата спокойствие и сигурност, тъй като те знаят, че разполагат с една допълнителна финансова защита, в случай на неочаквани и непредвидими медицински разходи или специфични здравни събития.