logo loader

Застрахователната Ни култура - Помощ при Пътуване в България – гаранция за нашето здраве

 • Начало|
 • Блог|
 • Застрахователната Ни култура - Помощ при Пътуване в България – гаранция за нашето здраве
Застрахователната Ни култура - Помощ при Пътуване в България – гаранция за нашето здраве

Пътуванията се считат за едни от най-вълнуващите и обогатяващи преживявания в живота на повечето хора. Откриването на нови дестинации, опознаването на различни забележителности, изучаването на природните богатства, са само част от стимулиращите фактори, които ни карат да искаме да пътуваме все повече. 

България е държава, която изобилства от неповторима природна красота и богато културно наследство. От красивите планински върхове до златистите морски брегове, тази страна ни предлага изобилие от забележителни места, които можем да посетим и които да оставят незабравими впечатления на всеки един от нас. Но както всяка друга дестинация при пътуване в чужбина, така и България може да крие своите рискове и предизвикателства, с които е възможно да се сблъска човек при своето пътуване. 

Преди да се отправим на път, често се сещаме за едни и същи неща, които да подготвим и за които да се погрижим – багаж, резервации, маршрути. Въпреки това, едно от най-важните неща, което често бива подценявано и пренебрегвано, е застраховката при пътуване. Много хора в днешно време все още не включват застраховката като задължителна и неизменна част от своето пътуване. Причините за това могат да бъдат различни, включително недостатъчна осведоменост за значението на една такава застраховка, недоверие към застрахователните компании или просто липсва на достатъчна информация за видовете застраховки и техните цени.

Застрахователната култура играе ключова роля в нашия живот, оказвайки влияние до голяма степен на мисленето и решенията, които взимаме. От начина, по който разбираме и управляваме рисковете, до начина по който взимаме решение да защитим себе си и нашите близки. Една от най-ефективните стратегии за подобряването на застрахователната ни култура, е образованието и информирането на хората за важността от сключването на различните видове застраховки. Когато разберем рисковете и опасностите, свързани с едно пътуване, и как застраховка „Помощ при пътуване“ може да помогне да ги ограничим, е по-вероятно да подобрим тази култура и все повече хора да приемат застраховката не като излишен разход, а като задължителна част от своето пътуване.

Когато ни предстои пътуване в България или чужбина, застраховката „Помощ при пътуване“ е един от най-съществените аспекти, които трябва да бъдат взети под внимание. Тя се явява форма на финансова защита, която може да предпази не само нас, но и нашите близки от неочаквани разходи и проблеми, които могат да възникнат по време на туризъм в България.

Освен финансова защита, застраховката при пътуване може да ни осигури и психологическо спокойствие. Знаейки, че имаме верен партньор, на когото можем да разчитаме при непредвидими ситуации, бихме се насладили на пътуването в много по-голяма степен. По тази начин знаем, че ние и нашите близки са защитени. Това ни позволява да се концентрираме върху хубавите аспекти на пътуването, вместо да се тревожим за възникването на възможни ситуации и проблеми. 

Нека да разгледаме какви са основните (задължителни) рискове и допълни рискове, които застраховка „Туризъм в България“ покрива:

1. Основни (задължителни) рискове:

 • Смърт вследствие на злополука;
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука.

2. Избираеми рискове, които могат да бъдат сключени към основните:

 • Медицински разходи и репатриране вследствие злополука и временна неработоспособност следствие на злополука над 20 дни;
 • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране вследствие на злополука или акутно (внезапно) заболяване;
 • Медицински разноски и репатриране вследствие акутно заболяване и временна неработоспособност вследствие акутно заболяване над 40 дни.

Застраховка „Помощ при пътуване в България“ се сключва задължително за рисковете по основното покритие. Към тях може да добавите и един или повече от избираемите рискове, изброени по-горе.

Какво обаче не покрива застраховка „Помощ при пътуване в България“?

 • Събития, настъпили преди началото или след изтичане на периода на застрахователно покритие по полицата;
 • Рискове вследствие злополуки и заболявания, настъпили на територията на мястото на обичайно местопребиваване на застрахования;
 • Разходи за извършени медицински изследвания за установяване на заболявания, за които е обявена епидемия или пандемия, както и разходи за медицински изследвания, които се заплащат от националната здравноосигурителна система;
 • Практикуване на мотоциклетизъм от застрахования, участие на застрахования в ловни излети;
 • Събития, настъпили вследствие излагане на опасност и умишлено действие от страна на застрахования;
 • Употреба на алкохол или алкохолно натравяне, наркотици, опиати, стимуланти, упойващи или дрогиращи вещества;
 • Бременност, раждане, аборти или усложнения, свързани с бременността, лечение на стерилитет, включително изкуствено оплождане;
 • Предшестващи заболявания; хронични заболявания или техните рецидиви;
 • Дентално лечение.

В заключение, Застраховката при пътуване не бива да бъде пренебрегвана. Тя е важен инструмент за защита на нас и нашите близки, когато сме на път. С правилната осведоменост можем да вземем информирано решение и да включваме застраховката като неизменна част от нашите пътувания.