logo loader

Имуществено застраховане

  • Начало|
  • Имуществено застраховане
Имуществено застраховане

Благодарим Ви!

Вашето запитване е изпратено успешно!
За да довършите заявката е задължително да попълните договор, който може да намерите ТУК

Какво покрива застраховката?

Тази застраховка покрива рискове по производствени, непроизводствени сгради, административни, търговски, хотели, магазини, офиси, складове, други обекти в сферата на търговията и услугите, вили, къщи, апартаменти и движимото имущество (машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар и други), групирани в следните клаузи:

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ – Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ (ако са избрани) 

Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета; Проливен дъжд, наводнение от природно бедствие; Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед; Падане на лавина; Градушка; Измръзване/замръзване; 

Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия; 

Удар от пътно превозно средство или животно; Увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; Късо съединение и токов удар; 

Действие на подпочвени води или морски вълни; Свличане и срутване на земни пластове;

Земетресение; 

Кражба чрез взлом; Кражба с техническо средство; Грабеж; 

Загуба на доход от наем; 

Гражданска отговорност на Застрахования, вследствие проявление на покрит по полицата риск; 

Разходи за разчистване на развалини и останки; Разходи за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество; Разходи за хонорари на експерти и инженери; 

Чупене на стъкла, витрини и рекламни табели.

Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума, която не трябва да надвишава действителната/възстановителната стойност на застрахованото имущество.

Какви застраховки предлагаме?

  • Пожар и природни бедствия
  • Индустриален пожар
  • Електронна техника
  • Щети на имущество

Избор на застраховател*

Документи

Имуществено застраховане