logo loader

Застраховка Автокаско – сигурност или задължение

  • Начало|
  • Блог|
  • Застраховка Автокаско – сигурност или задължение
Застраховка Автокаско – сигурност или задължение

Закупуването на нова кола често е свързано с множество разходи. Някои от тях задължителни, други препоръчителни, а трети – спрямо индивидуалните нужди на всеки човек. Да вземем за пример задължителната застраховка Гражданска отговорност. Много хора не знаят, че тази застраховка покрива отговорността на водача към всяко увредено трето лице, или по-просто казано - всеки субект, различен от водача на превозното средство. Дотук добре, но кой ще покрие щетите по вашия автомобил тогава? Кой защитава автомобила ви в ситуация на непредвидимо пътнотранспортно произшествие, случайни събития, природни бедствия или злоумишлени действия? Отговорът е – допълнителната автомобилна застраховка Автокаско. За разлика от задължителната Гражданска отговорност, при застраховка Автокаско полицата е фокусирана върху вашето собствено движимо имущество, а не върху това на други лица.

Застраховка Автокаско е една от най-популярните и широко прилагани застраховки в днешно време. И все пак, това не означава непременно, че всеки шофьор е напълно запознат с нейната същност и условия. Затова в тази статия ще изясним по-подробно какво представлява, за кого е подходяща и защо е необходима.

Застраховка Автокаско осигурява покритие за вашия автомобил при частична повреда или пълна загуба, в следствие на различни инциденти или неочаквани произшествия, независимо чия е вината за тях. Тя предоставя защита срещу редица рискове като ПТП, пожар, експлозия, природни бедствия, неочаквани нежелани събития, кражба на автомобил, щети нанесени от трети лица и др. Застраховката е предназначена за физически и/или юридически лица собственици на моторни превозни средства, в това число и пътно строителни машини (самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета, полуремаркета, земеделска и горска техника, всички с български регистрационни номера. Застраховката Автокаско е валидна за територията на Република България, както и за държавите членки на Европейския съюз и тези с Международното споразумение „Зелена карта“ в Европа, включително и в Република Турция.

Застраховка Автокаско се сключва за застрахователна сума, която не може да надвишава действителната сума на превозното средство към датата, посочена в полицата за начало на застрахователното събитие. Този вид застраховка покрива рискове, групирани в следните клаузи:

Клауза „Минимално каско“ - Природни бедствия (буря, ураган, градушка, наводнение от природно бедствие и други, съгласно Общите условия на застраховката); Пожар и/или експлозия, вследствие на гореизброените природни бедствия, както и от техническа неизправност или друго случайно събитие, с изключение на умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване).

Клауза „Частично каско“ - всички рискове, посочени в клауза „Минимално каско“, както и: Пътно-транспортно произшествие (ПТП), включително и увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние, причинено от друго превозно средство или от животно; удар от камък или друг предмет по застрахованото МПС; Случайно падане на предмети или течности от сгради, летателни тела или части от тях; Увреждане на застрахованото МПС, в резултат на авария на водопроводни, канализационни, паропроводни или спринклерни инсталации в закрит гараж или паркинг, където то е било паркирано.

Клауза „Кражба на МПС“ Кражба на цяло МПС; Грабеж на цяло МПС; Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за ползване.

Клауза „Пълно каско“ - всички рискове, посочени в клаузи „Минимално каско“, „Частично каско“ и „Кражба на МПС“, както и: Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване; Злоумишлени действия на трети лица /с изключения, описаните в общите условия на застраховката/; Умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване) на МПС.

Забързаното ежедневие, съчетано с многобройни мисли и тревоги за безкрайните ангажименти, често е причината да бъдем по-разсеяни докато шофираме или паркираме своя автомобил. Това може да доведе до непредвидими и нежелани ситуации, които да ни костват не само пари, но и много загубено време. Застраховка Автокаско несъмнено осигурява не само спокойствие и сигурност, но и финансова подкрепа във всеки един момент. Въпреки, че Кодексът на застраховане в България не изисква шофьорите да имат сключена такава застраховка, все повече хора избират да го направят. Причината за това е все по-несигурните времена, в които живеем. Хората се страхуват от недоброжелатели, страхуват се от непредвидимите природни бедствия и аварии. Именно поради тази причина застраховката Автокаско може да се разглежда по-скоро като форма на емоционална и финансова сигурност, отколкото като задължение. Тя осигурява подобна защита срещу различни рискове, свързани с вашия автомобил. Също така тази сигурност може да помогне за облекчаване на стреса и притесненията, свързани с шофиране и настъпване на различни неочаквани събития на пътя. Не винаги контролът е в нашите ръце. Именно поради тази причина Автокаско е най-доброто решение да се справим със ситуацията, без сериозни финансови последствия.

В допълнение към застраховка Автокаско може да се включи застраховка Автоасистанскоето осигурява покритие в случаите на злонамерени действия, настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП), техническа повреда или дори пълно обездвижване на автомобила. Това включва пътна помощ за увреденото моторно превозно средство (МПС) до най-близкия автосервиз, малки ремонти на място – смяна на масло, смяна на гума, подаване на ток, доставка на гориво и т.н., или информация за състоянието на пътищата и метеорологичните условия. 

В допълнение на всичко това, застраховката Автоасистанс може да Ви осигури и заместващ водач за управление на даденото МПС, престой на паркинг на увредения автомобил, транспортиране и нощувка за водача и лицата, пътуващи в авариралия автомобил до най-близкото населено място, както и медицинско транспортиране и необходимите за това изследвания и манипулации, свързани с претърпян инцидент. Тази квалифицирана помощ на застрахователната компания, зависи изцяло от условията и лимитите на отговорност, които сте избрали при нейното сключване.