logo loader

Застраховка Злополука – Автокаско на тялото

 • Начало|
 • Блог|
 • Застраховка Злополука – Автокаско на тялото
Застраховка Злополука – Автокаско на тялото

В забързания съвременен свят, в който живеем, погълнати от задачи, срокове, “малко“ стрес и още нещо, обръщаме все по-малко внимание на себе си, и все повече на своите вещи. Ставаме разсеяни, бързаме, рискуваме. Неочакваните инциденти дебнат зад всеки ъгъл и, за съжаление, се случват все по-често в ежедневието, колкото и внимателни да бъдем. 

Както при сключването на автомобилна застраховка Автокаско, колата ни е защитена от различни неочаквани събития, които могат да настъпят по време на пътуване, или просто докато сме паркирали спокойно пред блока, така и нашето тяло може и трябва да бъде защитено. „Автокаско на тялото“ е метафоричен израз, който има за цел да направи паралел и да покаже, че човешкото тяло, също както колата, има нужда от защита. Сключването на подобна застраховка „Злополука“ осигурява една допълнителна сигурност – емоционална и финансова, и помага да бъдем по-спокойни в динамичното ни ежедневие. Тя може да бъде от решаващо значение за запазване на благосъстоянието ни в случай на непредвидими злополуки или наранявания.

Злополуката е непредвидимо събитие, което се случва против волята на човек и застрашава физическото и психическото му здраве. Събитието настъпва неочаквано, изненадващо, под влиянието на външно нежелано въздействие, което може да причини смърт или нараняване на дадено лице за продължителен период от време. Злополуките могат да възникнат в различни условия, включително на пътя, у дома, на работното място, по време на почивка или пътуване, по време на развлекателни дейности или на обществени места. Пример за такива инциденти могат да бъдат падане и последващи фрактури, изгаряне, скъсване на мускул или сухожилие, инцидент с кола или друго моторно превозно средство, които могат да доведат до трайна или временна неработоспособност.

Застраховка Злополука е доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахованото лице. Тя е предназначена за здрави физически лица на възраст до 69 години, които извършват обичайни ежедневни дейности. Може да бъде индивидуална, семейна или групова застраховка. Осигурява защита и спокойствие от непредвидени събития и предлага възможност за избор на широк обхват от допълнителни покрития. При настъпване на застрахователно събитие, в рамките на покрития риск, се изплаща на застрахования или на ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или парично обезщетение. 

Застраховката срещу злополука често се счита за допълнителна и може да бъде особено полезна за лица, които искат допълнителна защита извън основната си здравна застраховка, особено ако се занимават с дейности, които носят по-висок риск от злополуки. Знанието, че имат такъв вид застраховка, може да им осигури допълнителна защитеност и сигурност. Тя позволява на лицата да се съсредоточат върху възстановяването си без допълнителния стрес от финансови тревоги.

Застрахователните полици срещу злополука могат да се различават при различните застрахователни компании, затова е изключително важно, внимателно да се прегледат условията, сроковете и всички подробности за покритията включени в договора. Това гарантира, че лицата имат ясна представа какво покрива застраховката и какви обезщетения ще получат при възникване на един такъв инцидент.

Основният и задължителен риск, който покрива тази застраховка, е смърт от злополука. Допълнителните покрити рискове от своя страна могат да бъдат различни, но най-честите сред тях са:

 • Трайна неработоспособност вследствие на злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • Хирургическо лечение/ Хирургически операции вследствие на злополука;
 • Домашно възстановяване след болничен престой в резултат на злополука;
 • Възстановяване на медицински разходи вследствие на злополука;
 • Възстановяване на разходи за медицински транспорт и/или репатриране вследствие на злополука;
 • Фрактури на застрахованото лице вследствие на злополука;
 • Изгаряне на застрахованото лице вследствие на злополука;

Важно уточнение е, че Застраховка Злополука е валидна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, по време на нейната валидност. Това означава, че когато и да Ви се наложи да я ползвате, имате верен партньор, на когото може да разчитате. Това несъмнено осигурява допълнително спокойствие и сигурност.